ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ2020-04-15T06:51:39+00:00

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς ΦΠΑ, των υπηρεσιών εκπαίδευσης που παρέχονται δια ζώσης ή εξ αποστάσεως

Εξ αφορμής ερωτημάτων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας αναφορικά με […]

2 Ιουνίου, 2020|Categories: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ|

Από 20 Μαΐου οι νέες αιτήσεις για το δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης

Νέο δελτίο τύπου εξέδωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης σύμφωνα με […]

7 Μαΐου, 2020|Categories: ΝΕΑ|

Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

(ΦΕΚ Β’ 3520/19-09-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας […]

12 Απριλίου, 2020|Categories: ΤΕΧΝΙΚΕΣ|