Για τους κατοίκους εξωτερικού με φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα παρέχουμε υπηρεσίες που ξεκινούν από τη δήλωση στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. για τη φορολογική κατοικία τους σε άλλη χώρα.

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη του Ε9 για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και της φορολογικής δήλωσης για τα εισοδήματα τους στην Ελλάδα.