Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο- ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει- ας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρί- ου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020. Δείτε την απόφαση εδώ.