Η πολύχρονη εμπειρία και η διαρκής ενημέρωση του προσωπικού μας σε φορολογικά θέματα σε συνδυασμό με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών εφαρμογών μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε στους  ιδιώτες πελάτες μας ολοκληρωμένες λύσεις.

Υπηρεσίες

  • Δηλώσεις φόρου εισοδημάτων Ε1, Ε2
  • Δηλώσεις ακινήτων Ε9
  • Εθνικό κτηματολόγιο
  • Αιτήσεις για επιδόματα