Απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος στο θέαμα- ακρόαμα

2020-06-02T07:08:20+00:00

Με το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 (Ά 85) ρυθμίστηκε ενιαία το καθεστώς της απασχόλησης συνταξιούχων για όλους τους συνταξιούχους λόγω
γήρατος των πρώην ασφαλιστικών φορέων και του Δημοσίου που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ. Ταυτόχρονα καταργήθηκε κάθε άλλη αντίθετη με
το ανωτέρω άρθρο διάταξη. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο καταλαμβάνει όλους όσους συνταξιοδοτούνται από 13-5-2016 και μετά, ανεξαρτήτως αν […]